Knh mời qi vị đồng hương tham dự buổi Đại Nhạc Hội TNH THU PARIS
đươc tổ chức tại:

Salle de fte Michel Jazy ( Bussy Saint Georges )
Lc 8 giờ tối ngy 9 thng 10 năm 2004
Rue du Cimetiere
77600  Bussy Saint Georges
 
Với nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ:
Thanh Tuyền, Chế Linh, Mai lệ Huyền,Kỳ Anh, Loan Chu, Jenny Hiền
v ban nhạc Ng Minh Khnh
Gi v hạng nhất: $35
Gi v hạng nh :  $25
Xin lin lạc để lấy v: 06.80.11.80.96
                                   06.64.27.98.00
Sẽ c 4 xe ca thay phin đưa đn qu vị tại ga xe lửa Bussy Saint Georges đến hội trường v sau khi dạ vũ chấm dứt ( cch 5 pht c một chuyến )
 
Chương trnh đựơc bảo trợ đặc biệt của ng B Trần Văn Ha ( Restor Service Centre )
 
Tiền lời thu được sẽ dnh để gip đỡ trẻ mồ ci, người gi tn tật, những gia đnh ngho khổ
 


Bich Xuan
Paris, France
bichxuanparis@yahoo.com
http://bichxuanparis.online.fr